Modern bedrijvenpark met

optimale logistieke verbindingen

Bedrijvenpark Bijsterhuizen

Bedrijvenpark Bijsterhuizen ligt strategisch tussen Nijmegen en Wijchen, pal aan de A73 en A326. In kwalitatief opzicht onderscheidt Bedrijvenpark Bijsterhuizen zich van andere bedrijventerreinen door de unieke samenwerking tussen de gemeenten Nijmegen en Wijchen, de ruimtelijke kwaliteit en de grote aandacht voor architectuur en groen.

 

Er zijn nog een aantal bedrijfskavels op Bedrijvenpark Bijsterhuizen beschikbaar. Het gaat om de laatste ca. 12 ha grond op het grootste bedrijventerrein van Gelderland. Direct uitgeefbaar, tegen aantrekkelijke prijzen! Klik hier voor de beschikbare kavels.

Met 160 hectare het grootste bedrijventerrein in provincie Gelderland

en goed voor ruim 270 gevestigde bedrijven en 6300 banen

Een locatie met optimale logistieke verbindingen

Bruto oppervlakte

250 ha

Toegelaten activiteiten
Bedrijven in de sectoren industrie, handel en logistiek

 

Bijsterhuizen faciliteert uw bedrijf bij het onderzoek naar de (her)vestigingsmogelijkheden

Afstand tot snelweg
0,5 km van A326 en A73

5 km tot knooppunt Ewijk / A50

Afstand tot bushalte
Bushaltes over het terrein

 

Afstand tot NS-station
1,5 km van Station Nijmegen-Dukenburg

3,4 km van station Wijchen

Afstand tot regionale luchthaven
68 km van Luchthaven Eindhoven
100 km van Luchthavens Schiphol en Düsseldorf

Verbindingen over de weg
Bijsterhuizen – Amsterdam 120 km

Bijsterhuizen – Rotterdam 110 km

Bijsterhuizen – Düsseldorf 120 km

Bijsterhuizen – Brussel 200 km

Verbindingen per spoor

Regelmatige verbindingen van Nijmegen naar Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf en Brussel

 

Verbindingen over water
Via de Waal en de Rijn naar Rotterdam,
Amsterdam, Ruhrgebied en Basel

Via Maas-Waalkanaal en de Maas naar
België en Frankrijk

Aanbod en uitgifte grond

Op deze onderstaande overzichtskaart zijn de beschikbare bedrijfskavels in oranje (zichtlocaties) en geel (binnenterreinen) aangeduid. De uitgifteprijs voor de zichtlocaties bedraagt € 160,- per m2 terwijl de andere terreinen een uitgifteprijs hebben van € 145,- per m2 (beide exclusief BTW). Binnen de bestaande structuur van Bedrijvenpark Bijsterhuizen is maatwerk qua kavel grootte mogelijk. Bedrijvenpark Bijsterhuizen denkt mee over uw toekomstige kavel.

 

 

ca. 12 ha direct

uitgeefbare bedrijfskavels

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Bijsterhuizen

De schaarste aan bedrijventerreinen in de jaren ’80 van de vorige eeuw is aanleiding geweest om onderzoek te doen naar potentieel geschikte bedrijfsterreinlocaties in de regio. De gemeenten Wijchen en Nijmegen hebben toen besloten om gezamenlijk een bedrijventerrein te ontwikkelen op de locatie Bijsterhuizen. Beide gemeenten participeren in de “Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bijsterhuizen”. Recent is een nieuw bestemmingsplan Bijsterhuizen opgesteld, zowel voor Nijmeegs als Wijchens grondgebied.

De gezamenlijke doelstelling van gemeenten Wijchen en Nijmegen

is het bevorderen van werkgelegenheid en economische groei

Meer informatie

Als u uw toekomstige vestigingslocatie in beeld heeft gebracht, helpen wij u graag verder. Voor informatie over grondverkoop, vestiging en uitgiftebeleid, kunt u contact opnemen met de heer Herman Bouman via 06 51 51 32 69.

“De gemeenten Wijchen en Nijmegen hebben voor het Bedrijvenpark Bijsterhuizen een gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht. De GR regelt namens beide gemeenten veel zaken op dit bedrijvenpark. Je kunt dus als ondernemer snel zaken doen.
Als voorzitter van de GR, maar ook als wethouder economische zaken van Wijchen, merk ik veel enthousiasme bij de ondernemers van Bijsterhuizen om samen te werken aan een schoon, heel en veilig bedrijvenpark. Dat is iets waar ik trots op ben!”

Nick Derks / voorzitter GR Bijsterhuizen

GR Bijsterhuizen

Contactpersoon:

Herman Bouman

M. 06 51 51 32 69

h.bouman@nijmegen.nl

Contact informatie GR Bijsterhuizen

Grondverkoop

Herman Bouman

M. 06 5151 32 69

E. h.bouman@nijmegen.nl

 

Algemeen

Secretaris GR Bijsterhuizen: Léon Kamps

T.  088 - 432 72 81 / E. l.kamps@drutenwijchen.nl

 

Secretariaat

E. bijsterhuizen@drutenwijchen.nl

 

ABC

wilt u een afspraak maken met de ABC (Architectuur Begeleidings Commissie)
stuur een verzoek naar Frank Verweij / E. f.verweij@drutenwijchen.nl


Vragen over onderhoud

• Op Nijmeegs grondgebied (11e, 12e en 13e  straat):

   De Bel & Herstellijn  T.  14024

   maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur / voor spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar

• Op Wijchens grondgebied:
   Theo Peters  T.  024  751 7111 / E.
t.j.peters@drutenwijchen.nl


Vragen over milieu

Bij de desbetreffende gemeente Nijmegen of Wijchen via de algemene nummers:

• Nijmegen T. 024  32 99 111

• Wijchen T. 024 751  7111

 

Parkmanagement Bijsterhuizen

Willy Brink M. 06 225 60 594 / E. parkmanagement@bijsterhuizen.nl

 

Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen

Postbus 7018, 6503 GM Nijmegen

Secretariaat: Chérie Brocken  T. 024 3221466 / E. bedrijvenvereniging@bijsterhuizen.nl

 

 

 

 

 

Wist u dat Bijsterhuizen

• Beschikt over een actieve bedrijvenvereniging

   (www.bijsterhuizen.nl) die de kwalitatieve

    instandhouding bevordert?

• Al jaren over het Keurmerk Veilig Ondernemen

   (KVO) beschikt?

ONTWERP & REALISATIE:

ONTWERPBUREAU MENEER DE WIT

Bedrijvenpark Bijsterhuizen